Názorový test Púchov

Test zhody Vašich názorov s názormi kandidátov na primátora Púchova pre komunálne voľby 2010. Zúčastnilo sa 5 zo 6 kandidátov. Test bol pripravený v spolupráci s Púchovskou televíziou.

Odpovedzte na otázky, ktoré sa môžu riešiť behom nasledujúceho volebného obdobia. Zistíte, kto chce najlepšie zastupovať práve Vás.
Nemusíte hlasovať o všetkom – otázky, ktoré vynecháte, sa do výpočtu nezahrnú. Pri každej otázke môžete nastaviť, nakoľko je pre Vás dôležitá.
Test je vytvorený na základe odpovedí jednotlivých kandidátov. Vo výsledkoch sú zobrazení tí, ktorí nám odpovedali.
Tlačidlom „Ďalej“ sa posuniete vždy na ďalšiu otázku, tlačidlo „Naspäť“ Vás vráti k predchádzajúcej.
Dôležité pre mňa
Názorový test Púchov
Daňové zaťaženie podnikateľov
Malo by sa znížiť daňové zaťaženie podnikateľov v Púchove?
Dôležité pre mňa
Názorový test Púchov
Riešenie dopravy v meste
Je riešenie dopravy v meste vyhovujúce bez potreby zmien?
Dôležité pre mňa
Názorový test Púchov
Platenie parkovného
Malo by sa zrušiť platenie parkovného v meste?
Dôležité pre mňa
Názorový test Púchov
Zonácia parkovacích plôch
Mala by sa zrušiť zonácia parkovacích plôch v meste?
Dôležité pre mňa
Názorový test Púchov
Informovanie mestskými médiami
Je úroveň a kvalita informovania mestskými médiami dostatočná?
Dôležité pre mňa
Názorový test Púchov
Zverejňovanie obchodných zmlúv
Malo by sa zaviesť zverejňovanie všetkých obchodných zmlúv dotýkajúcich sa hospodárenia mesta?
Dôležité pre mňa
Názorový test Púchov
Služobné cesty pracovníkov magistrátu
Malo by sa zaviesť zverejňovanie informácií o účeloch a prínose služobných ciest pracovníkov magistrátu mesta?
Dôležité pre mňa
Názorový test Púchov
Informácie na mestskom internetovom portále
Mala by sa zvýšiť úroveň a rozsah informácií zverejňovaných na mestskom internetovom portáli?
Dôležité pre mňa
Názorový test Púchov
Sociálne motivované zľavy za vývoz odpadu
Mal by sa zaviesť systém sociálne motivovaných zliav na poplatkoch za vývoz odpadu?
Dôležité pre mňa
Názorový test Púchov
Zvýhodnenie za separovanie odpadu
Mal by sa zaviesť systém zvýhodnenia bytových spoločenstiev, ktoré výrazne prispievajú k separovaniu odpadu?
Dôležité pre mňa
Názorový test Púchov
Vybudovanie spaľovne
Vidíte riešenie s nedostatkom úložísk komunálneho odpadu vo vybudovaní spaľovne?
Dôležité pre mňa
Názorový test Púchov
Príspevky z EÚ
Je aktivita mesta pri získavaní finančných príspevkov z EÚ dostatočná?
Dôležité pre mňa
Názorový test Púchov
Stav zelene v meste
Je súčasný stav zelene v meste uspokojivý a stačí ho udržiavať?
Dôležité pre mňa
Názorový test Púchov
Cyklotrasy
Mali by sa budovať cyklotrasy v meste a jeho okolí?
Dôležité pre mňa
Názorový test Púchov
Cestovný ruch v Púchove
Je cestovný ruch rozvinutý málo, má v tejto oblasti Púchov čo doháňať?
Dôležité pre mňa
Názorový test Púchov
Informačné centrum Púchov
Mali by sa skvalitniť služby informačného centra s dôrazom na informácie v cudzích jazykoch?
Dôležité pre mňa
Názorový test Púchov
Financovanie činnosti športových klubov
Malo by sa mesto spolupodieľať na financovaní činností športových klubov?
Dôležité pre mňa
Názorový test Púchov
Kultúrne vyžitie v meste
Je kultúrne vyžitie v meste dostatočné, bez potreby niečo meniť?
Dôležité pre mňa
Názorový test Púchov
Divadlo (nový Dom Kultúry)
Malo by sa dostavať Divadlo (nový Dom Kultúry)?
Dôležité pre mňa
Názorový test Púchov
Opätovné využívanie starého DK pre kultúrne účely
Mal by sa opäť využívať starý DK pre kultúrne účely?
Teraz už len stlačte 'Hlasovať'
Záložky a zdieľanie
pošli na vybrali.sme.sk