Názorový test Považská Bystrica

Ako sa zhodujú Vaše názory na budúcnosť mesta s názormi kandidátov na primátora a na poslancov mestského zastupiteľstva v komunálnych voľbách 2010? Ktorý Vám je najbližší? Otestujte sa! Na názorový dotazník odpovedalo zatiaľ 6 kandidátov na primátora a 33 poslaneckých kandidátov. Ďalší priebežne pribúdajú.

Odpovedzte na otázky, ktoré sa môžu riešiť behom nasledujúceho volebného obdobia. Zistíte, kto chce najlepšie zastupovať práve Vás.
Nemusíte hlasovať o všetkom – otázky, ktoré vynecháte, sa do výpočtu nezahrnú. Pri každej otázke môžete nastaviť, nakoľko je pre Vás dôležitá.
Test je vytvorený na základe odpovedí jednotlivých kandidátov. Vo výsledkoch sú zobrazení tí, ktorí nám odpovedali.
Tlačidlom „Ďalej“ sa posuniete vždy na ďalšiu otázku, tlačidlo „Naspäť“ Vás vráti k predchádzajúcej.
Dôležité pre mňa
Samospráva
Dvaja zástupcovia primátora
Mala by mať Považská Bystrica dvoch zástupcov primátora?
Dôležité pre mňa
Samospráva
Menej poslancov zastupiteľstva
Mal by sa znížiť počet poslancov mestského zastupiteľstva?
Dôležité pre mňa
Samospráva
Zasadania zastupiteľstva popoludní
Mali by byť zasadnutia mestského zastupiteľstva a jeho komisií v popoludňajších hodinách, aby sa ich mohli ľahšie zúčastniť aj pracujúci?
Dôležité pre mňa
Samospráva
Účasť poslancov na mestské zákazkách
Mali by mať poslanci zastupiteľstva, firmy, v ktorých pôsobia a ich najbližší rodinní príslušníci možnosť uchádzať sa o mestské zakázky?
Dôležité pre mňa
Samospráva
Na zastupiteľstve voda z vodovodu namiesto balenej
Mala by sa na zasadnutiach mestského zastupiteľstva namiesto minerálnej vody v plastových fľašiach podávať na občerstvenie voda z vodovodu?
Dôležité pre mňa
Samospráva
Verejné pripomienkovania zásadných materiálov
Mali by všetky zásadné materiály a rozpočet mesta pred svojím schválením v zastupiteľstve prechádzať verejným pripomienkovaním?
Dôležité pre mňa
Samospráva
Mestské referendá
Stojí za to usporadúvať k dôležitejším celomestským otázkam referendum občanov mesta?
Dôležité pre mňa
Doprava
Do autobusov všetkými dverami
Malo by sa do autobusov mestskej hromadnej dopravy nastupovať všetkými dverami?
Dôležité pre mňa
Doprava
Zóny 30 km/h
Malo by sa v obytných oblastiach zriaďovať viac zón 30 km/h?
Dôležité pre mňa
Doprava
Zákaz pre bicykle v CMZ
Mal by byť do centrálnej mestskej zóny zakázaný vjazd na bicykli?
Dôležité pre mňa
Doprava
Parkovanie aj na úkor zelene
Mali by sa stavať nové parkovacie miesta aj na úkor zelene?
Dôležité pre mňa
Doprava
Bicyklová doprava v rozpočte
Mala by sa každoročne dávať pevná časť z prostriedkov vyčlenených na dopravu v rozpočte mesta na rozvoj bicyklovej dopravy?
Dôležité pre mňa
Doprava
Častejšie spoplatnenie parkovania
Mali by sa na nákladoch spojených s miestami na parkovanie viac podieľať tí, ktorí ich využívajú a to tak, že sa parkovanie častejšie spoplatní?
Dôležité pre mňa
Doprava
Spätné odkúpenie „Medzierky“
Malo by mesto ponúknuť za spätné odkúpenie „Medzierky“ – chodníka medzi Partizánskou a Nábrežnou aj vyššiu cenu, než za akú ho predalo?
Dôležité pre mňa
Príjmy mestského rozpočtu
Vyššia daň z nehnuteľnosti
Mala by sa zvýšiť daň z nehnuteľností?
Dôležité pre mňa
Príjmy mestského rozpočtu
Viac vybratých pokút
Mala by sa mestská polícia viac zamerať na vyberanie pokút za priestupky s cieľom zvýšiť takto príjmy do mestského rozpočtu?
Dôležité pre mňa
Príjmy mestského rozpočtu
Menej zamestancov mestského úradu
Mal by sa znížiť počet zamestnancov mestského úradu?
Dôležité pre mňa
Kultúra a šport
PX Centrum
Ste spokojný/-á s činnosťou PX Centra?
Dôležité pre mňa
Kultúra a šport
Verejne prístupné školské športoviská
Mali by byť športoviská na školských dvoroch v čase mimo školského vyučovania verejne prístupné?
Dôležité pre mňa
Kultúra a šport
Rekonštrukcia zimného štadiónu
Má mesto zahájiť rekonštrukciu zimného štadiónu, aj keď na jej financovanie si musí zobrať úver?
Dôležité pre mňa
Kultúra a šport
Verejný skatepark
Mal by sa v meste vybudovať verejný skatepark?
Dôležité pre mňa
Kultúra a šport
Rekreačný šport namiesto vrcholového
Mala by sa presunúť časť prostriedkov, ktoré dnes mesto vydáva na vrcholový šport v prospech „športu pre každého“ aj za cenu zhoršenie výsledkov vo vrcholových súťažiach?
Dôležité pre mňa
Podoba mesta
Obnova fontán
Mali by sa postupne obnoviť chátrajúce fontány?
Dôležité pre mňa
Podoba mesta
Viac kamier v meste
Malo by byť v meste viac bezpečnostných kamier, aby boli verejné priestranstvá a majetok pod dohľadom?
Dôležité pre mňa
Podoba mesta
Verejné priestranstvá do majetku mesta
Malo by mesto postupne odkupovať parky, námestia a iné verejné priestranstvá, ktoré nie sú v jeho majetku?
Dôležité pre mňa
Podoba mesta
Obmedzenie reklamy v meste
Malo by sa všeobecným záväzným nariadením obmedziť množstvo reklamných pútačov a bilbordov v meste?
Dôležité pre mňa
Podoba mesta
Mestský bulvár
Mala by sa hlavná cesta (Štúrova ul.) zúžiť a premeniť na mestský bulvár?
Dôležité pre mňa
Podoba mesta
Vrátenie lavičiek na železničnú stanicu
Malo by mesto osloviť Železnice Slovenskej republiky a trvať na vrátení lavičiek do čakárne na železničnej stanici?
Dôležité pre mňa
Životné prostredie
Zberný dvor na Dušianici
Mal by byť umiestnený centrálny zberný dvor v lokalite Dušianica?
Dôležité pre mňa
Životné prostredie
Ochrana prírody nad rekreáciou vo Vŕbí
Mala by v lokalite Vŕbie prevažovať ochrana prírody aj za cenu obmedzenia turistického ruchu a výstavby rekreačných zariadení?
Dôležité pre mňa
Školstvo, sociálne služby
Dofinancovanie CVČ a ZUŠ mestom
Malo by mesto zo svojho rozpočtu dorovnať zníženie štátneho financovanie pre centrá voľného času a základné umelecké školy?
Dôležité pre mňa
Školstvo, sociálne služby
Nocľaháreň pre bezdomovcov
Malo by mesto prevádzkovať nocľaháreň pre ľudí bez prístrešia?
Teraz už len stlačte 'Hlasovať'
Záložky a zdieľanie
pošli na vybrali.sme.sk