Ako hlasovalo mestské zastupiteľstvo v období 2006–2010

V rámci veľkej inventúry hlasovaní mestského zastupiteľstva boli štatisticky spracované všetky hlasovania o uzneseniach od zavedenia hlasovacieho zariadenia, teda od októbra 2007 do konca septembra 2010, keď sa analýza pripravovala. Spolu 621 hlasovaní.

Veľká väčšina návrhov na uznesenie bola jednoznačne schválená. Neschválené boli takmer výlučne len niektoré požiadavky na predaj či prenájom mestského majetku. Okrem nich už len protikorupčná stratégia mesta, návrh na odvolanie Jaroslava Petríka, niektoré zmeny územného plánu a vyhotovenie zmenšeniny sochy M. R. Štefánika.

Hlasovanie o soche M. R. Štefánika bolo jedným z najtesnejším – na schválenie chýbal jediný hlas. Zároveň ide o ukážku zvláštnosti hlasovacieho systému na Slovensku, kde sa možnosti zdržať sa či nehlasovať na výsledku neprejavia ako neutrálny postoj, ale sú len iným názvom pre hlas proti. Návrh totiž prejde, len ak je viac ako polovica všetkých prítomných za. A tak hoci v tomto prípade nebol proti nik a za boli desiati, uznesenie nebolo schválené. Zvyšní desiati prítomní sa buď zdržali alebo nehlasovali. Jedinou možnosťou ako v súčasnosti vyjadriť v hlasovaní neutrálny postoj je nebyť na ňom prítomný.

V plnej zostave sa mestské zastupiteľstvo zišlo len na dvoch zasadnutiach, naopak v najmenšom uznášasniaschopnom počte rokovalo o zriadení redakčnej rady Považskobystrických noviniek v júli 2010, v čase letných dovoleniek.

Najlepšou dochádzkou sa po oboch viceprimátoroch môže pýšiť poslanec Kardoš. Všetci traja vynechali z viac než šesťsto hlasovaní sotva dvadsať. Najviac naopak chýbali poslankyňa Belásová, a poslanci Janas, Keruľ a Péli, ktorí vynechali asi tretinu hlasovaní. Ťažko to však nejak prísne hodnotiť, na časti z nich sa mohli len z hlasovania odhlásiť ako vyjadrenie neutrálnosti.

Najneistejším bol poslanec Jurčík, ktorý v 40 percentách svojich hlasovaní uznesenie nepodporil tým, že sa hlasovania zdržal alebo nehlasoval.

Spolu s väčšinou hlasovali najčastejšie poslanci Kardoš a Kubovič, len na jednom z pätnástich hlasovaní hlasovali proti väčšine. Najväčším „rebelom“ bola naopak s náskokom poslankyňa Belásová, ktorá hlasovala proti väčšine v každom treťom hlasovaní, po nej poslanec Jurčík.

Dvojicou, ktorá hlasovala vzájomne najpodobnejšie boli poslanci Kardoš a Petrík. V dvoch tretinách hlasovaní hlasovali rovnako a len v jednom z dvadsiatich hlasovaní rozdielne. Pri ostatných hlasovaniach niektorý z nich chýbal. Najmenej si naopak rozumejú poslankyne Belásová a Kavecká, ktoré hlasovali rovnako len v jednom zo štyroch hlasovaní, rozdielne takmer v každom piatom.

Priemerný vek v zastupiteľstve bol pri zvolení 48 rokov, dnes je o štyri viac. Vekový priemer dnešných kandidátov je 46 rokov, o dva roky menej než bol v minulých voľbách. Vzrástol podiel mladých, kandidátov do 30 rokov je však stále len 11%. Najstarší kandidát má 64 rokov. Rovnaký priemer, 48 rokov, je aj u kandidátov na primátora a oproti minulým voľbám sa nezmenil.

Dvadsať z 23 súčasných poslancov kandiduje znova.

Záložky a zdieľanie
pošli na vybrali.sme.sk